Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Tin thời sự
Thứ hai, 12/12/2022, 21:20
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Thực hiện Công văn số 1617-CV/ĐUK ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc mời dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho đảng viên tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 11.632 điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi bộ và hơn 70 đảng viên thuộc các chi bộ của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị trực tuyến

Hội nghị diễn ra từ ngày 05 - 06/12/2022, Tại Hội nghị các đại biểu được nghe các Báo cáo viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) truyền đạt 04 chuyên đề, gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Đinh hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Số lượt xem: 261

Quang Cường - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn